Meny Stäng

Nyanställning

Vissa arbetsplatser kan ha en arbetsmiljö som på sikt inverkar på hälsan hos de anställda. Det kan också vara så att vissa minimikrav bör uppfyllas av den man anställer vad gäller hälsa. Exempel på detta kan vara färgseende, stresstålighet, fysisk styrka.

Vid en nyanställningsundersökning ställer vi frågor om hälsa, vanor och tidigare sjukdomar. Vi gör en livsstilskontroll som innefattar blodtryck, kolesterol ,blodsocker, längd/vikt och vid behov urinprov.

Vid behov och på arbetsgivares begäran kompletteras undersökningen med hörsel och synkontroll, färgseende, spirometri, alkohol och drogtest.

Utifrån undersökningsresultaten gör vi sedan en medicinsk bedömning där vi rapporterar om det framkommit något som bör tas i beaktande vid en anställning.

De framkomna resultaten kan vara bra att ha som utgångsvärden om ohälsa skulle uppstå senare, exempelvis hörselpåverkan på arbetsplatsen.