Meny Stäng

Hälsoundersökning

Hälsoundersökning

Förberedelser

Innan själva hälsoundersökningen ges tid för provtagning  och för eventuella andra tester. Du får då också  fylla i ett formulär rörande tidigare sjukdomar, läkemedel, alkohol och tobaksbruk, sjukdomar i släkten, motionsvanor etc.

Läkarundersökningen

Läkarundersökningen innefattar en grundlig kroppsundersökning och samtal med erfaren läkare. Komplettering med vid behov EKG, spirometri, hörseltest m.m.

Prover som ingår

  • Blodvärde
  • Kolesterolet både det “goda” respektive det ”onda” och deras inbördes förhållande
  • Blodsocker
  • Levervärden
  • Sköldkörtelhormon
  • Njurfunktion
  • Urinprov (blod,socker,ketoner,äggvita,vita blodkroppar,nitrit)
  • PSA för män
  • Sänka

Vad händer vid avvikande fynd?

Vid avvikande fynd så ges förslag på eventuell vidare utredning, rådgivning och eventuell behandling.

Fynd som behöver utredas vidare?

Eventuell vidareremittering till specialistklinik vid behov, exempelvis hjärtklinik vid nyupptäckta blåsljud eller till hudläkare vid misstänkta födelsemärken.

Fördelar med detta upplägg är framför allt kvalité och smidighet vid avvikande fynd, sammanhållen medicinsk bedömning, undersökningens omfattning med långtgående rådgivning/ behandling.
Prislista privat ››