Meny Stäng

Hälsoundersökning

Hälsoundersökning

Sjuksköterskekontroll

I samband med Sjuksköterskekontrollen får du fylla i ett formulär ›› rörande tidigare sjukdomar, läkemedel, alkohol och tobaksbruk, sjukdomar i släkten, motionsvanor etc. Detta formulär ligger till grund för hälsosamtalet.

I kontrollen ingår:

  • Hälsosamtal med erfaren sjuksköterska
  • Blodtryckskontroll
  • Kontroll av HB, Glukos samt kolesterol

Vid avvikande fynd etableras kontakt med aktuell resurs.
Vi återkopplar alltid arbetsgivaren för klartecken innan nästa steg, om inte annat har överenskommits vid beställning av tjänst.
Nedladdningsbar rekvisition ››

Prislista företag ››
Prislista privat ››

Hälsoundersökning HPI

HPI-baserad hälsokontroll med företagssköterska. Web-baserad enkät.

Enkäten är mycket grundlig och innehåller även frågor rörande OSA.
Blodtryck, vikt, blodvärde, glukos samt hälsosamtal med företagssköterska utifrån resultat & tidsåtgång ca 60-90 min. Tjänsten kan vid behov utföras på arbetsplatsen.
Återrapport av resultat och trender till arbetsgivare med tydlig statistik och grafik ,samt förslag på åtgärder efter avslutade kontroller.

Vid avvikande fynd hänvisas arbetsrelaterade problem till respektive kompetens på GoodCare (läkare, fysioterapeut, psykolog) dock alltid med arbetsgivarensgivarens medgivande. Övriga, icke arbetsrelaterade avvikande fynd hänvisas som rutin till primärvården.

Den anställde bör alltid informeras om att hen själv debiteras kostnaden vad gäller bokningar utanför ovanstående överenskommelse och GoodCare förbinder sig säkerställa att all övrig bokning sker mot ansvarig referens hos arbetsgivaren.

Hälsoundersökning

Läkarbaserad hälsokontroll

Innan själva hälsokontrollen ges tid till för provtagning ›› och för eventuella andra tester. Kunden får då också  fylla i ett formulär rörande tidigare sjukdomar, läkemedel, alkohol och tobaksbruk, sjukdomar i släkten, motionsvanor etc.

Läkarundersökning

Läkarundersökningen innefattar en grundlig kroppsundersökning och samtal med erfaren läkare.

Kompletterande undersökningar

Komplettering med vid behov EKG, spirometri, hörseltest m.m.

Arbetsmiljö

För er företagskunder kan man som tillval fylla i ett arbetsmiljöformulär, via länk, som fångar bland annat stress, bemanning, ledarskap, arbetsmiljöarbete och riskfaktorer i arbetet.
Formuläret hittar du här ››

Vad händer vid avvikande fynd?

Vid avvikande fynd så ges förslag på eventuell vidare utredning, rådgivning och eventuell behandling. Vi återkopplar alltid arbetsgivaren för klartecken innan nästa steg, om inte annat har överenskommits vid beställning av tjänst.
Nedladdningsbar rekvisition ››

Fynd som behöver utredas vidare?

Eventuell vidareremittering till specialistklinik vid behov exempelvis hjärtklinik vid nyupptäckta blåsljud eller till hudläkare vid misstänkta födelsemärken.

Fördelar med detta upplägg är framför allt kvalité och smidighet vid avvikande fynd, sammanhållen medicinsk bedömning, undersökningens omfattning med långtgående rådgivning/ behandling samt arbetsmiljökartläggningen som återrapporteras till företaget på gruppnivå.

Prislista företag ››
Prislista privat ››

Hälsoundersökning GULD

Utvidgad läkarundersökning som innehåller bland annat

Hälsoundersökningen delas upp i två tillfällen. Första besöket bokas för provtagning, EKG, Spirometri och audiogram. I samband med det besöket bokas tid till läkare för genomgång av alla prover och genomgående kroppsundersökning.

Har du fler frågor? Kontakta oss gärna!

Prislista företag ››
Prislista privat ››