Meny Stäng

Ergonomi

Ergonomi handlar om att anpassa arbetet till våra förutsättningar som människor både vad gäller den fysiska och den mentala delen. Goda ergonomiska förutsättningar och arbetssätt kan bidra till hälsosamt arbetsliv.

Ergonomisk översyn

Vi erbjuder ergonomisk översyn på såväl enskilda arbetsplatser som på hela arbetsplatsen. Vi går igenom ergonomin och uppmärksammar eventuella ergonomiska risker som kan leda till belastningsbesvär.

I en ergonomisk översyn ingår kartläggningssamtal, ergonomisk genomgång av arbetsplatsen, muntlig och skriftlig återrapportering.

Kontors- och synergonomi:
Utbildning i hur vi arbetar på ett hälsosamt vis vid vår kontorsarbetsplats. Vi går bland annat igenom ergonomiska arbetsställningar, hur vi ställer in arbetsutrustning och synergonomi.

Belastningsergonomi:
Utbildningen ökar kunskapen om hur kroppen fungerar, hur belastningsskador kan uppkommer och hur de förebyggs.
Vi går igenom hur vi använder skonsam arbetsteknik och stärker kroppens fysiska resurser.

Vi erbjuder föreläsning för personalgrupper för att inspirera till förbättrad ergonomi och hälsa på arbetet. Kontakta oss för mer information och offert.