Hälsokontroller hos GoodCare

Konceptet vid hälsokontrollerna är som följer:

Innan hälsokontrollen

Innan själva hälsokontrollen ges tid på vårt laboratorium för provtagning och för eventuella andra tester. Kunden får då också  fylla i ett formulär rörande tidigare sjukdomar, läkemedel, alkohol och tobaksbruk, sjukdomar i släkten, motionsvanor etc.

Arbetsmiljö

För företagspatienter  ifylles också ett arbetsmiljöformulär som fångar bland annat stress, bemanning, ledarskap, arbetsmiljöarbete och riskfaktorer i arbetet.

Läkarundersökningen

Vid besöket utför en erfaren läkare en fullödig kroppsundersökning omfattande:

 • Mun och svalg
 • Lymfkörtlar
 • Nervfunktioner
 • Sköldkörtel
 • Syn
 • Längd/vikt
 • Hjärta
 • Lungor
 • Blodtryck
 • Ryggrad
 • Leder
 • Hud/födelsemärken
 • Buk
 • Eventuellt prostata eller bröstkörtlar

Kompletterande undersökningar

Komplettering med vid behov EKG, spirometri, hörseltest m.m.

Laboratorieundersökningar

Genomgång av undersökningsresultat och provsvar

Prover:

 • Blodvärde
 • Kolesterolet både det “goda” respektive det ”onda” och deras inbördes förhållande
 • Blodsocker
 • Levervärden
 • Sköldkörtelhormon
 • Njurfunktion
 • Urinprov (blod,socker,ketoner,äggvita,vita blodkroppar,nitrit)
 • PSA för män över 40
 • Sänka

Proverna tas EJ fastande.

Vad händer vid avvikande fynd?

Vid avvikande fynd så ges förslag på eventuell vidare utredning, rådgivning och eventuell behandling.

Fynd som behöver utredas vidare?

Eventuell vidareremittering till specialistklinik vid behov exempelvis hjärtklinik vid nyupptäckta blåsljud eller till hudläkare vid misstänkta födelsemärken.

Fördelar med detta upplägg är framför allt kvalité, smidighet vid avvikande fynd, sammanhållen medicinsk bedömning, undersökningens omfattning med långtgående rådgivning/ behandling samt arbetsmiljökartläggningen som återrapporteras till företaget på gruppnivå.