Exempel på utbildningar:

 • Allmän hälsa
 • Akutsjukvård på arbetsplatsen
 • Hjärt-lungräddning (HLR)
 • Första hjälpen (med övningar) för räddningspersonal
 • Stresshantering / stressjukdomar
 • Sömnstörningar
 • Kost och vikt
 • Metabola sjukdomar / livsstilsrelaterade sjukdomar
 • Beroende, alkohol och droger (Allmän/för chefer)
 • Sjukdomar från rörelseapparaten
 • Ergonomi
 • Ergonomi och hälsa vid datorarbete
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Konflikthantering
 • Det svåra samtalet
 • Krishantering
 • Psykisk ohälsa i arbetslivet