Meny Stäng

Hälsoundersökning privat

Hälsoundersökningar för Dig som privatperson.

Hälsoundersökning MEDEL

Förberedelser

Innan själva hälsokontrollen ges tid till någon av våra undersköterskor för provtagning ›› och för eventuella andra tester. Du får då också  fylla i ett formulär rörande tidigare sjukdomar, läkemedel, alkohol och tobaksbruk, sjukdomar i släkten, motionsvanor etc.

Läkarundersökningen

Läkarundersökningen innefattar en grundlig kroppsundersökning och samtal med erfaren läkare. Komplettering med vid behov EKG, spirometri, hörseltest m.m.

Vad händer vid avvikande fynd?

Vid avvikande fynd så ges förslag på eventuell vidare utredning, rådgivning och eventuell behandling.

Fynd som behöver utredas vidare?

Eventuell vidareremittering till specialistklinik vid behov, exempelvis hjärtklinik vid nyupptäckta blåsljud eller till hudläkare vid misstänkta födelsemärken.

Fördelar med detta upplägg är framför allt kvalité och smidighet vid avvikande fynd, sammanhållen medicinsk bedömning, undersökningens omfattning med långtgående rådgivning/ behandling.
Prislista privat ››

Hälsoundersökning STOR

Utvidgad läkarundersökning som innehåller bland annat

Hälsoundersökningen delas upp i två tillfällen. Första besöket bokas hos någon av våra undersköterskor för provtagning, EKG, Spirometri och audiogram. I samband med det besöket bokas tid till läkare för genomgång av alla prover och genomgående kroppsundersökning.

Har du fler frågor? Kontakta oss gärna!
Prislista privat ››

Tillbaka till ”hur går det till”