Meny Stäng

HPI-baserad hälsokontroll med företagssköterska.

Web-baserad enkät

Enkäten är mycket grundlig och innehåller även frågor rörande OSA.
Blodtryck, vikt, u-prov, blodvärde, glukos samt hälsosamtal med företagssköterska utifrån resultat & tidsåtgång ca 60-90 min. Tjänsten kan vid behov utföras på arbetsplatsen.
Återrapport av resultat och trender till arbetsgivare med tydlig statistik och grafik ,samt förslag på åtgärder efter avslutade kontroller.

Vid avvikande fynd hänvisas arbetsrelaterade problem till respektive kompetens på GoodCare (läkare, fysioterapeut, psykolog) dock alltid med arbetsgivarensgivarens medgivande. Övriga, icke arbetsrelaterade avvikande fynd hänvisas som rutin till primärvården.

Den anställde bör alltid informeras om att hen själv debiteras kostnaden vad gäller bokningar utanför ovanstående överenskommelse och GoodCare förbinder sig säkerställa att all övrig bokning sker mot ansvarig referens hos arbetsgivaren.